Skip to main content
De SaffierTuindorp Oost

Expeditie Begonia: Socius spreekt op congres over intergenerationeel wonen

By 21 september 2016september 13th, 2018No Comments

Op woensdag 14 september reisden Laury Achten (projectcoördinator Socius), Corine Brekveld (projectcoördinator Socius en beheerteam Tuindorp Oost) en Inge van Schipstal (beheerteam Tuindorp Oost) af naar Amersfoort om daar aan te schuiven bij een ronde tafelgesprek over intergenerationeel wonen op het congres ‘Expeditie Begonia’. We werden gevraagd om een en ander te vertellen over wonen in Tuindorp Oost en hoe dit project tot stand is gekomen. Vele vragen borrelden op en de deelnemers aan het gesprek waren erg enthousiast. Hieronder vind je een stuk dat naar aanleding van dit congres op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is gepubliceerd, met Corine en Tuindorp Oost bewoner Arie Nagel stralend op de foto!

GENERATIES HUIZEN SAMEN: VEELBELOVENDE WOONPROJECTEN VOOR JONG EN OUD

De maatschappelijke belangstelling voor intergenerationeel wonen neemt toe. Dat constateren het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis. Reden voor de drie organisaties om de digitale publicatie ‘Generaties huizen samen’ uit te brengen. In een reeks portretten worden inspirerende woonvariaties en hun intergenerationele bewoners belicht.

Leyden Academy werkt samen met Vereniging Het Zonnehuis aan onderwijsvernieuwing en verbetering van de beeldvorming over (werken in de) ouderenzorg. Dat gebeurt onder meer door de ontmoeting tussen de generaties te stimuleren. Het Aedes- Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ziet dat de leden van Aedes en ActiZ, corporaties en zorgorganisaties – samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en burgerinitiatieven – werken aan meer variatie in het aanbod van wonen, zorg en welzijn. De drie landelijke organisaties stimuleren en ondersteunen initiatieven op deze terreinen.

Langer zelfstandig wonen

Op veel plekken werken mensen er hard aan dat kwetsbare ouderen en andere mensen met beperkingen en kwetsbaarheden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze doen dat onder meer door projecten op te zetten waar jong en oud samenwonen. Nu eens in bestaand vastgoed, dan weer in nieuwbouw, steeds vaker met oog voor de wijk en gebruikmakend van de kracht van bewoners. Zo ontstaan prachtige projecten. De kennis die de organisatoren al doende ontwikkelen en de ervaringen die de bewoners opdoen willen we graag verder brengen.

Zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud

In de publicatie ‘Generaties huizen samen’ komen vijf bestaande varianten in intergenerationeel wonen aan bod. Alle vijf zijn het voorbeelden van zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud. In de brochure staan de aandachtspunten bij de organisatie van deze projecten omschreven, voorwaarden voor succes, en hobbels en knelpunten. Oude en jonge bewoners komen aan het woord. Beide generaties bieden elkaar gezelligheid, praktische steun en levenslessen, zo blijkt uit hun woorden. Een Goede Buur is beter dan een verre vriend, geldt hier in de praktijk.

 

Met deze publicatie willen het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis iedereen die aan de slag wil met intergenerationele woonprojecten of bezig is met het vormgeven van ‘inclusieve wijken’ op ideeën brengen en laten leren van de lessen die tot nu toe geleerd zijn.