Initiatieven

Binnen de projecten zijn verschillende initiatieven ontstaan om jong en oud samen te brengen.

Digitale Buddies

Digitale Buddies gaat voor meer gelukkige ouderen!

Meer gelukkige ouderen in Utrecht, dat is het doel van Digitale Buddies! Binnen dit tien-weekse programma worden ROC-studenten gekoppeld aan Utrechtse ouderen en gaan ze iedere week samen in gesprek over wat voor hen belangrijk is. Vanuit dit gesprek ontstaat de motivatie om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden: de jongeren helpen de ouderen in deze ontdekkingstocht. Ook voor de jongeren, die dit programma als stage doen, is het een leerzaam en verrassend project!

Digitale Buddies is een initiatief van de GeluksBV en wordt ondersteund door de Gemeente Utrecht en Bibliotheek Utrecht. Binnen Digitale Buddies werken we samen met diverse organisaties, zoals de sociaal makelaars en KlikStart.

De Tuinen van Tolsteeg

De stichting Tuinen van Tolsteeg heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid in en rondom De Saffier met behulp van groen. Ze geven ondersteuning bij onderhoud en uitbreiding van een binnen en buitentuin.

Daarnaast hopen ze dat de tuinen verbindend werken tussen bewoners van het atrium, jonge bewoners in de oude verzorgingsvleugel, en belangstellenden van binnen en buiten het huis. De tuinen bieden ruimte voor activiteiten van alle generaties.

Dierenbuddy (initiatief Dierenbescherming)

Wat is Dierenbuddy?

Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Met het ouder worden nemen functiebeperkingen vaak toe en wordt tegelijkertijd in veel gevallen het sociale netwerk kleiner. Hierdoor kunnen eigenaren problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdier, terwijl dit dier voor hen juist zo belangrijk is. De vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen deze mensen op het thuisadres bij de verzorging van hun huisdier. Zo kunnen mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een zorginstelling, wanneer die huisdierbezit toestaat.

Wat doet Dierenbuddy?

Vrijwilligers van Dierenbuddy bezoeken eigenaren en hun huisdier en bieden praktische hulp thuis. Voor cliënten van Dierenbuddy kan dit zijn:

  • Kattenbak of vogelkooi verschonen
  • Een grote wandeling maken met de hond
  • Naar de dierenarts gaan met het dier indien noodzakelijk
  • Tijdelijke opvang vinden voor het dier (bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname van de cliënt Dierenbuddy)
  • Een nieuw thuis vinden voor het dier als de eigenaar de zorg niet meer aankan

De hulp kan één of enkele keren per week worden geboden. Het gaat hierbij om structurele hulp en niet om tijdelijke inzet. De hulp is gratis, maar wel enkel bedoeld voor ouderen en chronisch zieken die betaalde hulp niet kunnen financieren en die nauwelijks over een sociaal netwerk beschikken. Dierenbuddy wordt momenteel in de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Purmerend, Zaanstad, Hoorn en Enschede door de Dierenbescherming uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over Dierenbuddy en de werkwijze? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. In een kennismakingsgesprek bij de eigenaar thuis wordt de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd. Tijdens dit gesprek wordt tevens nagegaan welke rol mantelzorgers of professionele zorgverleners kunnen spelen bij de verzorging van het huisdier. Vervolgens bekijkt de Dierenbescherming welke ondersteuning de vrijwilligers van Dierenbuddy kunnen bieden en veelal zal dat ‘maatwerk’ zijn.

Kijk nu ook het filmpje wat bij ons op De Saffier is opgenomen:

Huiskamer van de Wijk

De Huiskamer van de Wijk is een plek in de wijk waar buurtbewoners naar toe kunnen om elkaar te ontmoeten en om mee te doen aan activiteiten. Zo kunnen zij (blijven) deelnemen aan het vertrouwde leven in de wijk.

De Huiskamer is er voor álle buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom om een kop koffie te komen drinken of om deel te nemen aan een activiteit. Er wordt veel georganiseerd door de Huiskamer, zo kun je bijvoorbeeld gaan biljarten, jeu des boules spelen of je aansluiten bij de wandelclub.

Loop eens langs bij De Huiskamer van de Wijk! Je vindt de Huiskamer in de Neudezaal van De Saffier.

Omapost

Omapost vindt het belangrijk dat ouderen in contact blijven met jonge mensen. Veel ouderen in Nederland zijn eenzaam en veel jonge mensen zijn te druk om met regelmaat aan hun grootouders te denken. Daar wil Omapost verandering in brengen.

Met de app van Omapost stuur je gemakkelijk je online foto’s naar je opa en oma. Ze krijgen een offline kaartje door de brievenbus. Op dat kaartje staat ook je persoonlijke boodschap en je telefoonnummer; een goede reden om te bellen of af te spreken! Zo weet oma beter wat je doet, en heb je vaker contact.

Als je zelf geen opa of oma meer hebt, kunnen we je koppelen aan een eenzame oudere via adopteer-een-oma.

Omapost organiseert geregeld activiteiten bij De Saffier.