Om geld te besparen in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de directe omgeving van de ouderen.” Jort Kelder legde in het discussieprogramma Ouderenzorg: de taboes op tafel het publiek, experts en beleidsmakers dilemma’s en stellingen voor over de stand van de ouderenzorg. 

In het kader van de participatiesamenleving wordt er steeds vaker een beroep gedaan op zogeheten mantelzorgers. Mantelzorgers zijn over het algemeen familieleden of vrienden die onbetaald en langdurig de zorg of verpleging van naasten op zich nemen. Dr. Margo Trappenburg is van mening dat er “sinds de participatiesamenleving druk wordt uitgeoefend op mensen om te mantelzorgen”. Veel mensen zijn niet in staat om deze zorg op zich te nemen, door bijvoorbeeld hun baan, kinderen of doordat ze ver uit elkaar wonen. Volgens dr. Trappenburg is het uitbreiden van de mantelzorgsector geen optie, maar wat zijn de alternatieven? In het programma werd anders wonen aangedragen als een halte tussen een zorgcentrum en thuiszorg. Past de woonvorm van U, JIJ & WIJ hierbij?    

Beheerder Fira van De Saffier schoof in het discussieprogramma aan om te praten over haar ervaringen met deze bijzondere woonvorm. Bij De Saffier wordt niet gewerkt met huurkorting en zijn de bewoners niet verplicht om vrijwilligerswerk te doen. In plaats daarvan wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van bewoners. Er wordt verwacht dat men als goede buren iets extra’s voor elkaar doet. In de praktijk gaat dit om kleine dingen, denk aan het weggooien van een vuilniszak of het vervangen van een lampje. Ook worden bewoners ondersteund in het organiseren van activiteiten voor elkaar. Dit gebeurt op basis van persoonlijke talenten en interesses. Fira benadrukte in het programma dat de woonvormen van U, JIJ & WIJ eerder een toevoeging aan, dan een vervanging ván de zorg zijn.

In De Saffier wordt namelijk vooral ingezet op signalering. De receptie is een centraal punt waar bewoners terecht kunnen met vragen. De medewerkers onderhouden contact met lokale organisaties om bewoners te helpen bij het vinden van professionele hulp. Een mooi streven voor De Saffier is, in de woorden van Hans Buijing van Zorgthuisnl, “een woonvorm waarbij ontmoeting aan de orde is […], waar mensen elkaar kunnen helpen als dat nodig is maar waar zorg in de buurt is”.  

Meer weten over Ouderenzorg: de taboes op tafel? Bekijk hier het hele programma.