Filmmakers ‘Een van de jongens’ maakten een documentaire over jong en oud in het Sociusproject Tuindorp-Oost. Regisseur Kim Brand bracht anderhalf jaar lang het leven van bewoners in beeld.

“Kun je van de nood een deugd maken? Als het Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp-Oost door bezuinigingen met steeds meer leegstand te maken krijgt, verzint de directie een list: de lege ouderenwoningen verhuren aan jonge woningzoekenden. Dat zou weleens kunnen zorgen voor meer leven in de brouwerij. Ans Stockschen (88) die haar demente man verzorgd, zit er niet op te wachten. Haar hoofd zit al vol met andere dingen. Ze kan zich bovendien niet voorstellen dat jongeren het leuk vinden om te wonen tussen al die oudjes. Maar er zijn er ook die ‘snakken naar iets nieuws’ en ‘uitkijken naar de verandering’, zoals de 105-jarige Judith Raupp en Arie Nagel (91). Het samenbrengen van jong en oud blijkt niet zo vanzelfsprekend. Hoe zal het samenwonen hen vergaan?”

Bekijk de documentaire op NPO.

Magazine Een nieuwe morgen

Na aanleiding van de documentaire organiseerde Een van de jongens tien bijeenkomsten over intergenerationeel contact. De belangrijkste thema’s en vraagstukken over het samenleven van jong en oud zijn terug te vinden in het magazine Een nieuwe morgen.